Nazad      
             
     

"YU ROCK MAGAZIN" TOP 15

 1. BJESOVI -"IME" (2)
 2. BOYE - "KADA PAMET STRADA" (1)
 3. DARKWOOD DUB - "USAMLJENI HAŠIŠAR"
 4. FAKE MADONA'S UNDERWEAR - "BRANKA  KATIĆ"
 5. KUD IDIJOTI - "JA ŽUBORIM" (-)
 6. DŽA ILI BU - "DRUGOVI" (-)
 7. KATARZA - "OUTSIDE" (-)
 8. ATHEIST RAP - "ORA JE PRAVI NAČIN DA" (8)
 9. KZU - "SASVIM SVOJ" (-)
 10. DEL ARNO BAND - "PESMA" (10)
 11. DLM - "VLADE DIVAC" (6)
 12. BLOCK OUT - "KIŠA" (12)
 13. ARHANGEL - "SENIŠTE" (-)
 14. OSLOBODIOCI - "NE SVIRAJ, NE SVIRAJ" (-)
 15. PURE - "LEARNING SIGNES" (-)