Home  
     
 

Predrag Dabić

Rođen 6. juna 1966. u G. Milanovcu, svirao gitaru na prva tri albuma Bjesova. Diplomirani je arhitekta i bavi se arhitekturom, privatno i u sklopu Projektnog biroa G.P. Graditelj u G. Milanovcu.